Räkna ut hur mycket du kan tjäna på PLiPP!
Här kan du som användare eller utgivare i framtiden räkna ut hur mycket du tjäna på din webbsida med PLiPP!

Vi räknar användare i detta exempel till att vara för alla slags tidningar, bloggare, youtuber och mycket mer, som vill tjäna pengar på sin sida ännu lättare än någonsin.

ÄNDRA SPRÅK? 

  • Spara beräkningen som
  • pdf
Ändra nummer och procent i det gula området för att få ett annat resultat i det gröna området nedan. - Du har en kommentar i varje ruta med förklarande text. 06/08/2021
Antal besökare per dag 1000 Antal artiklar som klickas på per besökare i genomsnitt 3
Mervärdeskatt för sålda produkter & tjänster i % Ingen skatt? Skriv dit en nolla. 6 Genomsnittpris för varje köp SEK
3
Genomsnittlig % av antal klick som blir ett köp under ett medelår 5 Genomsnittlig % av antal klick som blir ett köp MINIMUM under ett år 2
Genomsnittlig % av antal klick som blir ett köp MAXIMUM under ett år 10 Genomsnittligt prisökning i % per år 5
Genomsnittligt ökad frekvens av besökare per år i % 20
TOTALT RESULTAT DAG MÅNAD ÅR ÅR 2 ÅR 3
BESÖKARE 1000 30000 360000 432000 518400
ANTAL KLICK 3000 90000 1080000 1296000 1555200
NETTOINKOMST DAG MÅNAD ÅR ÅR 2 ÅR 3
NORMAL 339.6226 10188.6792 122264.1509 152830.1887 191037.7358
MINIMUM 135.8491 4075.4717 48905.6604 61132.0755 76415.0943
MAXIMUM 679.2453 20377.3585 244528.3019 305660.3774 382075.4717