KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA PLIPP AB (559245-4069). (Räkenskapsår 2020-03-02 – 2021-08-30) 10 November kl 18:30. Vasagatan 10, vån 4, 111 […]
PLIPP AB  SATSAR PÅ BÖRSNOTERING OCH GLOBAL LANSERING 2022 Ett mikrobetalningssystem för digitala produkter. Systemet är byggt med enkla blixtsnabba […]
Den första officiella betan av PLiPP finns ute nu! Ta en titt på hur en exempeltidning kan se ut som […]
LADDA NED PDF HÄR: Du får läsa om PLiPP som utvecklas med hjälp av avancerad teknologi och nytänkande. Har förutsättning […]
Vi utvidgar verktyget “PLiPP Reach” för marknadsföring till att omfatta nya användar-id och nya verktyg för att förbättra vårt redan […]
We expanding the the tool “PLiPP Reach” for marketing to include new user-id and new tools to enhance our already […]
Framtida tillägg till PLiPP-sökmotorn – PDF-tidskrifter och musik är snart här! Vi har redan från andra områden i nuvarande testmiljön […]
Future addon to the PLiPP search engine – PDF Magazines and Music is soon here! We have from other areas […]
Visit our public facebook page here: https://www.facebook.com/Plipp-International-100373742158325
Besök vår facebook-sida här: https://www.facebook.com/Plipp-115157440170562/